16 października 2019

Uczniowie klasy 5c miali okazję uczestniczyć w fantastycznych lekcjach o sztuce, które zorganizowało Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka.

ABC sztuki XX wieku to cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych, które wykorzystując nowoczesne metody edukacji nieformalnej, pozwolą dzieciom zapoznać się z najważniejszymi kierunkami, twórcami i zjawiskami sztuki XX wieku oraz stworzyć własne dzieła sztuki nowoczesnej. Warsztaty teatralno-plastyczne opierają się na atrakcyjnych metodach pracy (w dziedzinie teatru działania z pogranicza performance’u i happeningu, w dziedzinie plastyki – instalacje, formy przestrzenne). Istotnym elementem warsztatów jest współdziałanie – dzieci pracują w grupach z aktywnym udziałem nauczycieli i opiekunów[i].

Cykl warsztatów obejmował 3 spotkania, na których dzieci pracowały w podgrupach. Każde spotkanie rozpoczynała prezentacja multimedialna o artystach, sztuce i zbiorach. Po nich dzieci w dwóch zespołach udawały się na zajęcia plastyczne i teatralne.

Podczas pierwszego spotkania dzieci poznały, czym są kubizm, fowizm, ekspresjonizm. Na drugich warsztatach przyswoiły terminy takie jak surrealizm i dadaizm, natomiast podczas trzeciego spotkania dowiedziały się, jak wyglądała sztuka po II wojnie światowej, czym są action painting, malarstwo materii, pop art, body painting i happening.

Dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem ucząc się wyrażania własnych emocji podczas zajęć teatralnych. Odkrywały również pokłady kreatywności na zajęciach plastycznych. Ich prace będzie można zobaczyć w holu szkoły podczas wystawy, którą niebawem zorganizujemy.

Cieszę się, że dzieci uczestniczyły w tak wartościowych lekcjach. Liczę na to, że uda nam się wziąć udział w większej ilości tak wspaniałych inicjatyw.

Anna Krzaczek – wychowawca klasy 5c

 


[i] https://centrumtworczosci.pl/projekty/aktualne/abc-sztuki-xx-wieku/

 

 

ABC Sztuki

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni