BEZPIECZNA DROGA - SKRZATY

SKRZATY W TYM TYGODNIU POZNAJĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE.PODCZAS ZAJĘĆ DOWIEDZIAŁY SIĘ JUŻ, JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ NA DRODZE, POZNAŁY ZNAKI DROGOWE ORAZ NAUCZYŁY SIĘ KORZYSTAĆ Z PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH. PODSUMOWUJĄC ZDOBYTĄ  WIEDZĘ Z ZAJĘĆ, SKRZATY WYBRAŁY SIĘ  NA ORLIKA SZKOLNEGO BY MÓC STWORZYĆ WŁASNĄ DROGĘ I POJAZDY.

 

OPRACOWAŁA: A.ŻYWICKA

19 września 2019

          Publiczne Przedszkole w Lutyni