24 października 2018

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

 Nasza akcja społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom”, nadal trwa. Jak widać w dniu 09.10.2018 r.,  kolejny rodzic chętnie przyszedł na odczyt bajki,  którą wybrało jedno z dzieci.  Bardzo nas cieszy zaangażowanie rodziców.

v Czytanie bajek przez rodziców pomoga naszym dzieciom odkrywać świat literatury dziecięcej  i zaciekawiać ich wybraną książką.

v  Cała akcja promouje prawidłowy rozwój mowy u naszych dzieci oraz umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

 

 Co słychać u Biedronek?

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni