12 października 2018

Dnia 10.10.2018 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Zakresi przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Ta też jednostka przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał hasło alarmowe opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Przed budynkiem przedszkola czekała na dzieci miła niespodzianka - samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanegoi pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

 

Ćwiczenia - akcja ewakuacyjna w przedszkolu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni