19 października 2018

       16 X uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły - Dzień Patrona, którego hasłem były słowa:  „Jan Paweł II –promieniowanie ojcostwa”  oraz Dzień Edukacji Narodowej.

O godzinie  8.00 rano uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Wspominali Jana Pawła II, zajadając się tak ulubionymi przez niego kremówkami! Następnie uczniowie i pracownicy szkoły prowadzeni przez poczet sztandarowy, udali się do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, w którym odbyła się uroczysta Msza Święta. I znów, za sztandarem wszyscy zgromadzeni przeszli na plac przed szkołą, gdzie nastąpiło uroczystą odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Potem uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do sali gimnastycznej na uroczystą akademię, w czasie której została przypomniana postać i nauka Jana Pawła II. 

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożono życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Wójt gminy Miękinia Jan Maria Grzegorczyn  podziękował i wręczył pamiątkowe  medale osobom, które przyczyniły się do powstania nowego kompleksu szkolno-przedszkolnego w Lutyni. Pani Dyrektor Jadwiga Rybacka podziękowała Panu wójtowi za zaangażowanie i pracę przy budowie naszej szkoły, po czym uczniowie  wręczyli  kwiaty i  statuetkę Oskara.

        Następnie podziękowano za wieloletnią pracę i pożegnano  Panią Teresę Szajnę, która przechodzi na zasłużoną  emeryturę.   

      Na zakończenie, goście i nauczyciele zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Rady Rodziców oraz  gminę.

Dzień Patrona naszej szkoły!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni