Dzień Praw Dziecka

Znam swoje prawa.

                Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź. Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia przestrzeganie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków.

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 31 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

W związku z tym zachęcamy Was do sprawdzenia, czy znacie prawa, które Wam przysługują. Oto krótki pokój zagadek, który dla Was przygotowałyśmy: https://view.genial.ly/5fba7e497eb7770cfdb2ceed/game-prawa-dziecka

                Ciekawe, czy komuś z Was uda się znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest, abyście znali swoje prawa!

Samorząd Uczniowski i  Wolontariat Szkolny

               

23 listopada 2020

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni