Dzień Ziemi u Motyli

 

Nasza planeta jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Motyle w tym dniu przypomniały sobie jak należy poprawnie segregować śmieci i dlaczego to jest takie istotne. Wykonały Eco drogę na której znalazły się takie przystanki jak: segregacja śmieci, torebki wielokrotnego użycia, panele słoneczne czy oszczędzanie energii w domu. Na koniec naszych zajęć powstała praca plastyczna z wykorzystaniem naturalnych produktów skorupek od jajek. Wszystkie Motyle zgodnie zadeklarowały że będą o naszą planetę dbały! 

14 maja 2021

          Publiczne Przedszkole w Lutyni