Gratulacje dla p. Jakuba Ranosz - nauczyciela na medal!

 

10 grudnia 2018

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni