Informacja – dla rodziców dzieci ze żłobka.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od 15 czerwca 2020r.  Żłobek Publiczny w Lutyni wznawia zajęcia opiekuńcze w rygorze sanitarnym.Placówka będzie czynna w godzinach od 7.00 do 16.00.


Warunkiem uczestnictwa w w/w zajęciach jest złożenie stosownego oświadczenia ,( którego druk Państwo otrzymali ) w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020r godz.9.00.
 

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane, ani rozpatrywane.


Każda deklaracja będzie rozpatrywana indywidualnie.


Z poważaniem,
Jadwiga Rybacka- Dyrektor Żłobka –

 

08 czerwca 2020

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni