Informacja dla rodziców!

                 Szanowni Rodzice,

prosimy o  zwrócenie  szczególnej uwagi  na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego przez Państwa dzieci,   zwłaszcza  po zakończeniu zajęć  lekcyjnych w szkole.

Dotyczy to, przede wszystkim nieniszczenia i szanowania mienia społecznego na terenie parku i boiska sportowego.

 Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczniów po zakończonych przez nich lekcjach!

              

 

13 maja 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni