Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,
 
od 29.03.2021r. (poniedziałek) rozpoczynamy edukację zdalną naszych przedszkolaków zgodną z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego. Nauczyciele realizują zajęcia w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w tym przydzielonych im zajęć wynikających z pomocy psychologiczno- pedagogicznej (rewalidacyjne, specjalistyczne).


Przypominamy, że nasi specjaliści: p. Marcelina Zaniewska (psycholog) oraz p. Angelika Szczęsna (logopeda) udzielają porad i konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ze względu na przejście grup przedszkolnych na edukację zdalną składane przez Państwa
deklaracje wielkanocne są nieaktualne.


Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas materiały będą rozwijać umiejętności dzieci, poszerzać ich wiedzę, a także urozmaicą im czas spędzony w domu.
 
Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie,
Dyrektor ZSP w Lutyni

27 marca 2021

          Publiczne Przedszkole w Lutyni