Dyrektor Publicznego Żłobka w Lutyni informuje, że ze względu na obowiązujący reżim sanitarny nie przewiduje się organizacji zebrania ogólnego rodziców.

 

Uprasza się rodziców o:

 

1) zapoznanie się z obowiązującą w placówce dokumentacją, znajdującą się na stronie internetowej: www.zsp-lutynia.pl - Żłobek- w zakładce: dokumenty żłobek;

 

2) zakup niezbędnego wyposażenia dla dziecka zgodnie z poniżej zamieszczonym załącznikiem;

 

3) kontakt z intendentem placówki nr tel.: 71 317 12 93 wew. 33 ;

 

e-mail: intendentlutynia@o2.pl w terminie od 23 sierpnia br. do 30 sierpnia br.

 

celem indywidualnego umówienia się na podpisanie umowy i obowiązującej dokumentacji.

 

Z poważaniem,

dyrektor żłobka

 

 

ZAŁĄCZNIK WYPRAWKA I UBRANIA - KLIKNIJ

 

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2021r.

02 lipca 2021

Publiczny Żłobek w Lutyni