Informacja dla rodziców z grupy dzieci starszych –Kotki

                                                Lutynia,dn.14.12.2020r

 

Dyrektor Żłobka Publicznego w Lutyni informuje, że z uwagi na przedłużające się zwolnienia pracowników żłobka, funkcjonowanie grupy dzieci starszych  zostaje zawieszone do 18 grudnia ( piątek) włącznie.

O  terminie wznowienia  pracy   grupy  „Kotków”  zostaną Państwo poinformowani  w kolejnym komunikacie na stronie internetowej żłobka.

 

                                                     Z poważaniem,

                                                                        J.Rybacka- dyrektor żłobka

 
14 grudnia 2020

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni