INNOWACJE U ŻABEK

 

Od października w grupie ŻABKI realizujemy innowację pedagogiczną „Dobry start w świecie liter – wprowadzenie dziecka w świat pisania i czytania metodą dobrego startu autorstwa prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz”. Głównym celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Zajęcia z dziećmi prowadzimy raz w tygodniu. Już pierwsze z nich spotkały się z zainteresowaniem, co może być dobrym prognostykiem o trafności wyboru metody w konfrontacji  z rozwojem naszych dzieci.

Opracowała: Bożena P.

06 października 2020

          Publiczne Przedszkole w Lutyni