07 lutego 2021

 

„Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy!

Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci…”

 

Takie jest główne przesłanie programu edukacji antydyskryminacyjnej InterACt stworzonego przez dr Mary Weidner (West Virginia University, USA), którego realizację rozpoczęliśmy we wtorek w klasie 1a.

Celem programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania.

Program wdrażany będzie we wszystkich klasach 1-3 w naszej szkole oraz w oddziałach przedszkolnej „zerówki”.

 

Osoby odpowiedzialne za programu na terenie placówki:

Małgorzata Bibrowicz – logopeda szkolny

Katarzyna Marcjan – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Paszkowiak – pedagog specjalny

Angelika Szczęsna – logopeda przedszkolny

 

 

 

 

InterACT - program antydyskryminacyjny w naszej szkole!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni