KOMUNIKAT

   Wójt Gminy Miękinia informuje, że w czerwcu został ogłoszony konkurs dla przedszkoli niepublicznych na świadczenie usług przedszkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy. Do konkursu zgłosiły się dwie placówki, z miejscowości Lutynia tj. Przedszkole Niepubliczne ,,Niebieski Słonik”, Przedszkole Niepubliczne ,,Bajkowa Lutynia”. Obecnie komisja nie może rozstrzygnąć konkursu ze względu na trwające prace remontowo – budowlane w obu  placówkach. Termin rozstrzygnięcia przesunięto na 29 lipca.

    W związku z powyższym informuje rodziców, iż dzieci które nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych, mogą wziąć udział w dodatkowej rekrutacji do przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie. Osoby zainteresowane proszę o składanie kart zapisu w sekretariacie placówki, w której dzieci przechodziły 1 rekrutację do 25 lipca.

 

19 lipca 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni