Konkurs plastyczny

 

 

Regulamin konkursu plastycznego pt.: „Zwierzaki cudaki”

Celem konkursu jest:
 Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności.
 Rozwijanie zdolności plastycznych.
 aktywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z życiem przedszkola.
Organizator:
Publiczne Przedszkole w Lutyni ul Polna 1a, 55-330 Lutynia
Koordynator: Agnieszka Antoszak, Bożena Prełak
Warunki uczestnictwa:
 Konkurs ma charakter indywidualny
 Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe:
3-4 latki
5-6 latki
Prace w formacie a4 można wykonać dowolną technika plastyczną łącząc np. rysunek z liśćmi. Jednak
dorysowane mogą być jedynie szczegóły. Zadaniem dzieci jest stworzenie z liści wybranego
zwierzęcia.
Przekazując prace do konkursu, uczestnik zgadza się na jej umieszczenie na wystawie i stronie
internetowej przedszkola akceptując tym samym regulamin konkursu.
Oceniane będą:
 Pomysłowość
 Oryginalność pracy
 Estetyka i samodzielność wykonania
 Kreatywność
 Zgodność tematyczna
 Umiejętność doboru różnych technik plastycznych
Termin nadsyłania prac:
Prace można składać u wychowawców poszczególnych grup od 1.10 do 14.10.2021 r. Prace
dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz nazwą grupy. (najlepiej na odwrocie)
Ocena prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca
października oraz udostępnione na stronie internetowej

 

 

15 października 2021

          Publiczne Przedszkole w Lutyni