Kuźnia odkrywców wiedzy

Po raz kolejny nasi uczniowie wyjechali na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach projektu „ Kuźnia odkrywców wiedzy”, dotyczących rozwijania kompetencji kluczowych. Uczestniczyli oni  w warsztatach  rozwijających kreatywność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów w module „Design Thinking”.                                                                                       

  Uczestnicy dowiedzieli się się jak przebiega praca w oparciu o podejście Design Thinking.. Stanęli  wobec konkretnego wyzwania i wspólnie przeszli  proces projektowy od empatii, definiowania problemu, generowania pomysłów, do prototypowania i testowania. Ich zadaniem było zaprojektowanie i aranżacja przestrzeni szkolnej. Być może  te projekty znajdą swe rozwiązania w zagospodarowywaniu naszej nowej szkoły.

 

04 kwietnia 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni