20 stycznia 2019

Dnia 7 stycznia 2019 r klasy ósme i siódme uczestniczyły w trzecich już zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „Kuźnia Odkrywców Wiedzy”.  Część  uczniów miała zajęcia laboratoryjne z mikrobiologii „W świecie bakterii”. Podczas ćwiczeń przygotowywali  podłoże do hodowli bakterii oraz  dokonywali posiewów na skosach oraz szalkach Petriego. Obserwowali  i opisywali kolonie różnych szczepów bakterii a także wykonywali preparaty barwione , które  oglądali następnie pod mikroskopem. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach rozwijających kreatywność i umiejętności interpersonalne podczas projektowania  i wyposażenia korytarza  szkolnego. Trzecia grupa rozwijała swe umiejętności z języka niemieckiego. W drugim semestrze przewidziana jest wymiana grup.

Młodzież mogła zdobyć nowe  doświadczenia i umiejętności  a także zapoznać się ze środowiskiem wyższej uczelni, co może ułatwić  ich decyzje dotyczące dalszej ścieżki kształcenia.

 

 

Kuźnia Odkrywców Wiedzy - kształcenie kompetencji kluczowych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni