26 czerwca 2019

Dnia17 czerwca 2019 r uczniowie klas ósmej, szóstej i siódmych uczestniczyli w ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „Kuźnia Odkrywców Wiedzy”. Klasa ósma miała zajęcia laboratoryjne z mikrobiologii „ Grzyby to też mikroorganizmy”. Podczas ćwiczeń uczniowie przygotowywali preparaty mikroskopowe z hodowli grzybów pleśniowych oraz drożdży, które obserwowali pod mikroskopem. Nauczyli się też barwić preparaty . Doskonalili technikę posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Zajęcia praktyczne poprzedził wykład multimedialny dotyczący różnorodności świata grzybów oraz ich
znaczenia w przyrodzie i życiu człowieka. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach „Design Thinking” rozwijających kreatywność i umiejętności interpersonalne podczas projektowania. Trzecia grupa rozwijała swe umiejętności z języka niemieckiego. W przyszłym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany z udziałem innych klas. W bieżącym roku w projekcie uczestniczyło 60 uczniów. Młodzież mogła zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności a także zapoznać się ze środowiskiem wyższej uczelni.

 

Dorota Palczyńska

Kuźnia Odkrywców Wiedzy - ostatnie zajęcia!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni