Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

 

 

21 października 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni