Nowelizacja statutu SP im. Jana Pawła II

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę nowelizującą zapisy Statutu Szkoły Podstawowej. Treść tekstu jednolitego statutu znajduje się na stronie internetowej placówki .
 

Z poważaniem ,
J. Rybacka- dyr. ZSP w Lutyni

 

04 grudnia 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni