OD GŁOSKI DO SŁOWA – METODA DOBREGO STARTU (MDS) U ŻABEK

 

Aktywizujące metody pracy z dziećmi są z sukcesem wprowadzane w naszym przedszkolu. Celem programu MDS. OD GŁOSKI DO SŁOWA jest wspomaganie języka i mowy dzieci. Rymowanki, śpiewanki oraz związane z nimi zabawy są podstawą do nabywania i poszerzania słownictwa. Przy ich tworzeniu uwzględniono akcent, melodię i rytm mowy. Zaplanowane ćwiczenia tej metody doskonalą głos, słuch oraz wymowę sylab itp.  Ta forma zajęć spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i zainteresowaniem dzieci. Wyjątkowe zaangażowanie i chęć współpracy z nauczycielem i z grupą rówieśniczą potwierdzają potrzebę kontynuacji i rozwoju tej formy zajęć.  

Opracowała: Bożena Perłak 

02 kwietnia 2019

          Publiczne Przedszkole w Lutyni