Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”

Ogólnopolskim Program Edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować”, jest inicjatywą mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Dzięki realizacji wskazanych zadań dzieci rozwijają: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie z nich rozwiązań optymalnych.

Dzieci z grupy „Sówki”  systematycznie realizują zadania proponowane przez organizatorów programu, które są urozmaicone i zachęcają dzieci do twórczej pracy. Ostatnie zajęcia w ramach wyżej wspomnianego programu dotyczyły nowego roku, a także umiejętności określania pełnych godzin.

 

Opracowanie: Anna Grabowska

08 stycznia 2022

          Publiczne Przedszkole w Lutyni