10 grudnia 2018

W Szkole Podstawowej w Lutyni rozpoczął się pilotaż egzaminów dla uczniów klas 8 przygotowany przez CKE w Warszawie ,a przeprowadzony przez pracowników OKE we Wrocławiu.

Diagnoza kompetencji ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Potrwa  on 3 dni :od 10 do 12 grudnia.

Uczniom życzymy powodzenia!

Pilotaż egzaminów klas ósmych w SP Lutynia

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni