Płatności za posiłki

Prosimy Państwa o wpłacanie dokładnie wyliczonych i podanych kwot. 

Prosimy nie tworzyć nadpłat, gdyż będą one zwracane na konto. 

Płatności należy dokonywać do 10 każdego miesiąca

na podane konto:

 

Przedszkole - 39958900030260044620000010

 

Żłobek - 49958900030260043320000010

15 października 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni