29 października 2018

To już kolejne zajęcie, kiedy mamy niezwykłą przyjemność i zaszczyt gościć w naszej grupie mamę Jakuba, jednego z naszych dzieci. Ta forma zajęć jest odbierana niezwykle pozytywnie przez dzieci i zarazem wspaniałą okazją do poznania przez rodziców niezwykle przyjaznej  atmosfery panującej w naszej placówce i grupie. W imieniu całej grupy składamy Mamie gorące podziękowania i zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy, będącej wyrazem wspólnej troski o jak najlepsze, zgodne z wymaganiami Podstawy Programowej, ale również będącej odpowiedzią na oczekiwania rodziców  wobec placówki dla radosnego wieku przedszkolnego naszych dzieci.

Poczytaj mi mamo...

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni