PODZIĘKOWANIA

Drogie Dzieci!
Szanowni Rodzice!

 

     Bieżący rok szkolny był bardzo trudny zarówno dla Was – dzieci, jak również Waszych rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników naszej szkoły. Zawieszenie tradycyjnej działalności przedszkola sprawiło, że nie zawsze mogliśmy się widzieć, wspierać i tak zwyczajnie ze sobą pobyć. A przecież tak pięknie jest móc uczestniczyć w Waszym dojrzewaniu, móc dostrzegać Wasze sukcesy. Wspierać, kiedy żyjecie wyzwaniami czy borykacie się z niepewnością. Widzieć w Waszych oczach łzy wzruszenia i szeroki promienny uśmiech będący zwieńczeniem ciężkiej pracy. Dlatego pragnę Wam podziękować za ten wyjątkowy czas, który mogliśmy spędzić razem. Za Waszą wspaniałą pracę, zapał do poznawania otaczającego Was świata.
 

     Ogromne podziękowania kieruję również w stronę Rodziców, którzy przez cały rok
wspierali nasze przedszkole, zawsze służyli czasem, pracą i dobrym słowem. Szczególne
podziękowania należą się Prezydium Rady Rodziców: p. Marcie Walas, p. Agacie Onyśko
i p. Paulinie Grzegorczyn.


W minionym roku szkolnym 2019/2020 mogliśmy również liczyć na rodziców, którzy
angażowali się w życie grup przedszkolnych. Byli to w szczególności:
- p. Katarzyna Baraniecka, p. Sara Komarnicka, p. Małgorzata Kopania, p. Agnieszka
Syposzyńska – Neczaj, p. Anna Nowakowska – Oleksy, p. Ewelina Sobieraj, p. Alicja
Sumarowska, p. Sandra Tarnowska, p. Radosław Wolnicki, p. Ewelina Chłód, p. Anna
Żurawiecka, p. Aleksandra Żywicka, p. Marcin Kruczkiewicz, pp. Beata i Paweł Szutka
z grupy Odkrywców;


- p. Marta Kulig – Łamek z grupy Skrzatów;


- p. Beata Szutka, p. Aleksandra Borowiec, p. Anna Palczyńska, p. Agata Onyśko,
p. Dominika Romanowska, p. Paulina Grzegorczyn, p. Małgorzata Stroiwąs, p. Mariola
Anuszkiewicz, p. Jadwiga Nycz, p. Justyna Kotwińska, p. Anita Olejnik z grupy Żabek;


- pp. Marta i Kornel Walas, pp. Marta i Paweł Beck, p. Radosław Wolnicki, p. Ewelina
Chłód, p. Marta Dubniańska, pp. Kamila i Piotr Graczyk, pp. Monika i Radosław Szczot
z grupy Sówek;


- p. Agnieszka Dziedzic, p. Sara Komarnicka, p. Dominika Ożga, p. Barbara Jaworska,
p. Dorota Żmuda – Król z grupy Misiów;


- p. Marta Brzózka, p. Rafał Szczerbiński, p. Agnieszka Dąbrowska z grupy Motylków;


- p. Ewa Mamończyk, p. Maciej Wdowiak, pp. Monika i Przemysław Tarka, p. Dorota
Stroiwąs, p. Agnieszka Syposzyńska – Neczaj, p. Magdalena Śnitek, p. Magdalena
Palczyńska, p. Iwona Kraśnicka z grupy Biedronek;

 

- p. Adriana Wajsen, p. Judyta Leśniewska, p. Filomena Nowak, p. Alicja Sumarowska,
p. Jadwiga Nycz, p. Ewa Winnik z grupy Pszczółek;


- p. Agnieszka Trelińska, p. Helena Małyga, p. Dominika Kaczorowska, p. Karolina
Drozdowska z grupy Przyjaciół Kubusia Puchatka.


     Jesteśmy wdzięczni za pomoc, wyrozumiałość i wsparcie w trakcie tego wymagającego roku szkolnego.


       W imieniu Rady Rodziców, za wspieranie środowiska przedszkolnego pomimo wielu
zawodowych obowiązków, dziękujemy również: p. Małgorzacie Krawczyk, p. Aleksandrze Borowiec, p. Beacie Szutce, p. Anicie Olejnik, p. Sarze Komarnickiej, p. Ewelinie Karczewskiej, p. Marcie Kulig oraz p. Arturowi Kopania.


Dziękuję także p. Janowi Marianowi Grzegorczynowi - Wójtowi Gminy Miękinia oraz p. Ewelinie Mazurkiewicz - Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych za udzielone wsparcie i zaufanie, dzięki któremu udało nam się osiągnąć wiele z zaplanowanych celów. Naszym przedszkolakom życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci, uśmiechnięci, zdrowi, pełni zapału do pracy i wspólnych zabaw spotkamy się we wrześniu.

 

Z poważaniem,
Jadwiga Rybacka – Dyrektor ZSP w Lutyni

 

26 czerwca 2020

          Publiczne Przedszkole w Lutyni