Podziękowanie od MEN

 

27 lutego 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni