Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Drodzy Rodzice,
konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 informują, że w ostatnim czasie rozmowy z dziećmi i młodzieżą, dzwoniącą do nich, dotyczą fali emocji wynikających z obawy o siebie i bliskich oraz silnych lęków i stresu związanych z przyszłością,
z niewiadomą, jaka powstała przez przechodząca prze świat falę zakażeń koronawirusem. Proszą więc przedszkola/szkoły – a w nich wychowawców, pedagogów i psychologów oraz specjalistów, ale także rodziców i najbliższych naszych dzieci i młodzieży, aby zaangażowanie z ich strony było na najwyższym poziomie i aby z dziećmi i młodzieżą rozmawiać jak najwięcej, nie zostawiać ich teraz samym sobie. Proszą, aby przedszkola/szkoły, a w nich wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy oraz specjaliści byli dostępni online.

 

Jak informują konsultanci Telefonu Zaufania dzieci i młodzież teraz jeszcze bardziej potrzebują naszego dorosłego wsparcia, bo w wielu sytuacjach czują się osamotnieni, a trudności, jakich doświadczają są wciąż z nimi. Dzieci i młodzież
martwią się zdrowiem dziadków czy swoich zagranicznych przyjaciół lub bliskich, którzy za granicą pracują.

 

Proponuję więc Państwu, abyście kontaktowali się z wychowawcami i specjalistami: psychologiem – p. M. Zaniewską oraz logopedą i terapeutą – p. A. Żywicką za pośrednictwem maili.
 

Jeżeli Państwa dzieci mają jakieś nurtujące ich pytania, obawy czy lęki związane z obecną sytuacją, a Wy – Rodzice
potrzebujecie mądrych podpowiedzi, proszę pisać do wychowawców i specjalistów, którzy postarają się pomóc.

 

Ponadto wychowawcy i specjaliści będą Państwu przesyłać drogą mailową materiały edukacyjne, pomocne linki, itp. do pracy/zabawy z dziećmi.

 

Z poważaniem,
J. Rybacka – dyrektor ZSP w Lutyni

 

18 marca 2020

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni