27 lutego 2019

Jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

Przez kilka tygodni zbieraliśmy monety do ustawionej w holu szkoły, specjalnie oznaczonej skrzynki. Wszystkie pieniądze zostały dokładnie posegregowane przez wolontariuszy, spakowane i podliczone. Udało nam się wspólnie zebrać prawie 383 zł

czyli 38300 gr. Całość trafiła do organizatora akcji, a stamtąd do dzieci z domów dziecka lub wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie i zapraszamy do wsparcia akcji w przyszłym roku.

Samorząd Uczniowski i Wolontariat Szkolny

 

Posumowanie akcji Góra grosza

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni