19 listopada 2018

Prawa i obowiązki dziecka były tematem zajęć w grupie ŻABKI. Nasze dzieci miały okazję do pogłębienia wiedzy dotyczącej zarówno ich praw jak i obowiązków. Zajęcia były też okazją do wyrażania własnego stanowiska i niejednokrotnie bardzo osobistego interpretowania praw i obowiązków.

Opracowała: Bożena Perłak

PRAWA I OBOWIĄZKI ŻABEK

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni