Rodzinny konkurs plastyczny

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców  do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja książeczka”

Cele konkursu:

- wprowadzenie w świat wartości estetycznych

- rozwijanie i kształtowanie wartości twórczych

- rozwijanie wyobraźni twórczej

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie wykonywanie zadania

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizuje Publiczne Przedszkole w Lutyni.

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku  3-6 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Lutyni.

3. Konkurs trwa od 13.05.2019 – 25.05.2019

4. Rodzic razem z dzieckiem tworzy książeczkę. Wspólnie opracowują tekst i ilustracje. Technika wykonania(rysunek, wyklejania, wydzieranka itp.)  i ilość stron dowolna. Format prac A4 lub A3. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł, imię i nazwisko autora, grupa, wiek. Prace składane są u wychowawców grup.  Każdy uczestnik składa max. jedną pracę.

5. Prace będą ocenianie pod kątem estetyki,  samodzielności wykonania, pomysłowości. Oceny dokona specjalnie powołane Jury.

6. Dla najciekawszej  pracy z każdej grupy wiekowej (3-latki; 4-latki; 5-latki; 6-latki) przewidziana jest nagroda specjalna.

7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na festynie rodzinnym 02.06.2019r.

8. Koordynatorkami konkursu są: p. Ewelina Sobieraj, p. Joanna Żbikowska; p. Sylwia Drzewiecka

Zachęcamy do udziału!

 

20 maja 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni