20 stycznia 2019

 

 

Już niedługo rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z zapewnieniem dzieciom  bezpieczeństwa   odbyły się spotkania przedstawicieli policji z uczniami i ich rodzicami.

Pan Krzysztof Baran –Dzielnicowy Lutyni omówił z dziećmi zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii oraz poruszania się po drodze publicznej.

Natomiast Pan Dariusz Matuszczyk –I zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Środzie Śląskiej wraz z Panem Pawełem Zacharym –kierownikiem Posterunku Policji w Miękini spotkali się z rodzicami Przedszkola Publicznego ,aby omówić kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach dojazdowych do placówek oświatowych w Lutyni oraz zapewnieniem  bezpieczeństwa dzieciom i seniorom.

 

Spotkania  przedstawicieli policji  związane z bezpieczeństwem uczniów.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni