30 stycznia 2019

W dniu 23.01.2019r. w naszej szkole odbyły się dwa spotkania autorskie z panią Edytą Budziszyn-Rogowską. W pierwszym uczestniczyli uczniowie klas IIa i IIb, w drugim dzieci

z grup 0a i 0b.

Pisarka, która jest również malarką, opowiadała o sobie i swoich zainteresowaniach, odpowiadała na pytania, które zadawali jej uczestnicy spotkań.

Następnie pani Edyta przeczytała kilka wierszowanych bajek ze swojej książki „Wierszobajanie”. Każdy utwór zawierał jakiś morał, który był tematem pytań i rozmowy autorki z dziećmi.

Można było kupić książkę i otrzymać autograf od naszego gościa.

W podziękowaniu za spotkanie pani Edyta otrzymała od dzieci kolorowe laurki, które same wykonały.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i zapewne na długo pozostanie w naszej pamięci.                                                                                                                                       

                                                                                                                     

Agnieszka Kisielewska         

Spotkanie autorskie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni