Tak, Misie żegnały Panią Jesień

 

Pożegnanie Pani jesieni w grupie Misiów było bardzo wesołą zabawą. Przedszkolaki doskonalą umiejętność chodzenia w parach podczas spacerów, a także utrwalają sobie  zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy.

19 grudnia 2018

          Publiczne Przedszkole w Lutyni