08 listopada 2018

                                                        Zawsze znajdź czas na ZUPĘ

    Oczywiście, wszyscy powinniśmy  przestrzegać zasad prawidłowego odżywiania się, ale tym razem nie o nie  chodzi. Tytułowa ZUPA  to  skrót najważniejszych reguł związanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobom  nieprzytomnym:  zatrzymaj się, uspokój, pomyśl, adekwatnie zadziałaj. Poznali je uczniowie kl. 6a, którzy – inicjatywy rodziców -  odbyli profesjonalne szkolenie poprowadzone przez  wykwalifikowanego ratownika medycznego, instruktora i pedagoga  Adriana Okólskiego. Dwugodzinne zajęcia zostały wypełnione intensywnymi ćwiczeniami  połączonymi z teorią.  Prowadzący szkolenie zdecydowanie rozprawił się z  mitami  związanymi z ratownictwem przedmedycznym,  a także uczył resuscytacji. Szóstoklasiści  mieli okazję  opanować  procedurę udzielania pierwszej pomocy ( bo ,,dobry ratownik to żywy ratownik” ), technikę uciśnięć klatki piersiowej, nauczyli się również obsługi defibrylatora AED.  Po takim treningu każdy  z pewnością będzie wiedział, jak należy zachować się w chwili zagrożenia ludzkiego życia. A może któryś z uczniów pójdzie śladami instruktora?

Beata Gietler

Uczymy się ratować!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni