29 października 2019


 Radość, wzruszenie i ogromna wdzięczność- to uczucia jakie towarzyszyły nam 24 października na spotkaniu z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami naszej szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli również : Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych - Pani Ewelina Mazurkiewicz, Wójt Gminy Miękinia - Pan Jan Marian Grzegorczyn i Ks. Proboszcz Jan Banik. Uczniowie przedstawili program artystyczny, nawiązujący do najważniejszych wydarzeń, w które obfituje październik: Dzień Seniora, Święto Edukacji Narodowej, Dzień Patrona naszej szkoły - świętego Jana Pawła II oraz włączenie naszych najmłodszych kolegów, uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej, poprzez dokonany już akt pasowania. Duże emocje wzbudziła prezentacja zdjęć upamiętniająca długie lata pracy nauczycieli, byłą szkołę i dawnych uczniów . Na koniec nasi podopieczni złożyli wszystkim zgromadzonym najlepsze życzenia. Wyrazili także wdzięczność za zasługi, wkład pracy, poświęcone siły, trud, talent i za to, że byli oni twórcami historii, którą teraz kontynuujemy już w nowym, pięknym obiekcie. Jesteśmy zaszczyceni i cieszymy się wspólnie przeżytymi chwilami w tak zacnym gronie.
 

Opracowała: Beata Biernacka

 

Uroczyste spotkanie z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami naszej szkoły

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni