UWAGA!

Dyrektor ZSP w Lutyni informuje, że udziela odpowiedzi jedynie na oficjalnie złożone pisma/ podania w formie papierowej w sekretariacie lub przesłane skanem na adres mailowy szkoły. Zgodnie z obowiązującą procedurą na maile niespełniające wyżej wymienionych wymagań dyrektor nie będzie udzielał odpowiedzi.

 

Z poważaniem, J. Rybacka

 

04 grudnia 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni