UWAGA RODZICE!

 

Rodzice którzy wyrażają wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o złożenie deklaracji do wychowawcy grupy przedszkolnej do dnia 29.01.2021 r. do godz. 14.00.

 

Brak złożenia oświadczenia w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy dzieci przedszkolnych.

 

Deklaracja - plik pdf do druku

11 stycznia 2021

          Publiczne Przedszkole w Lutyni