Rodzice którzy wyrażają wolę kontynuacji korzystania z usług żłobka w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o złożenie deklaracji do wychowawcy grupy żłobkowej do dnia 29.01.2021 r. do godz. 14.00.


Brak złożenia oświadczenia w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy dzieci żłobkowych.

 

Deklaracja - plik pdf do druku

UWAGA RODZICE!

11 stycznia 2021

Publiczny Żłobek w Lutyni