UWAGA RODZICE !!!

Rodzice, którzy wyrażają wolę kontynuacji korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o złożenie oświadczenia do wychowawcy grupy przedszkolnej do dnia 15.04.2019 r. do godz. 14.00.

Brak złożenia oświadczenia w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy dzieci przedszkolnych.

 

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KLIK

 

 

 

01 lutego 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni