Warsztaty z mediacji

  10 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klas 7 i 8 z wieloletnią mediatorką sądową, panią Anną Chorążewską, która współpracuje z dolnośląskimi sądami.

   Kobieta przedstawiła młodzieży zasady swojej pracy. Zwróciła uwagę na to, kto może wykonywać taki zawód. Wskazała również na różnice pomiędzy procesem sądowym i mediacją. Nakreśliła bardzo szczegółowo, czego mogą dotyczyć spotkania polubowne.

 Słuchacze poznali jednocześnie swoje obowiązki względem rodziców, co wywołało w nich skrajne emocje, gdyż do tej pory żyli w przeświadczeniu, że takowe obowiązują tylko ze strony rodziców w stosunku do dzieci.

  Pani mediator przedstawiła także uczniom ciekawe przypadki spraw sądowych z udziałem nieletnich, które bardzo ich zaintrygowały. Wówczas zadawali mnóstwo pytań, by zaspokoić swoją ciekawość.

  Spotkanie zakończyło się pełnym sukcesem. Uczniowie wypełnili krótką ankietę i wyszli z zajęć dyskutując między sobą na tematy poruszane podczas zajęć. Dzięki temu spotkaniu młodzież uświadomiła sobie, jak surowe jest prawo i że nie warto działać w pewnych sytuacjach pochopnie, gdyż konsekwencje podjętych decyzji mogą mieć wpływ na ich całe, dalsze życie.

 

 

16 grudnia 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni