Ważna informacja dla rodziców dzieci z grup 0!

Szanowni Państwo
pragnę poinformować ,że po konsultacji z organem prowadzącym , mając na uwadze wytyczne GIS oraz art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) , a przede wszystkim aktualną sytuację pandemiczną w krajunie przewiduje się zakończenia roku szkolnego dla grup 0.

 

Wychowawcy grup będą się z Państwem kontaktować w sprawie przekazania dyplomów oraz rzeczy pozostawionych przez dzieci w placówce..
 

Ponadto informuję, że 24 sierpnia br. zostanie opublikowany podział uczniów przyszłych klas 1. Listy będą wywieszone na tablicy w oknie szkoły.
 

Z uwagi na bieżącą sytuację pandemiczną planowane zebranie rodziców uczniów klas 1 odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 

 

Z poważaniem,
J.Rybacka- dyrektor ZSP w Lutyni

16 czerwca 2020

          Publiczne Przedszkole w Lutyni