01 października 2018

      Dnia 28.09.18 r. uczniowie klasy 8a i 3a gimnazjum uczestniczyli w „Warsztatach Dialogu” organizowanych przez Fundację- Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we współpracy z parafiami i gminą żydowską, które współtworzą Dzielnice Wzajemnego Szacunku.

            Dzielnica Czterech Świątyń znajduje się w centrum Wrocławia, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku. Tworzy ją obszar ograniczony ulicami Kazimierza Wielkiego, Św. Mikołaja, Pawła Włodkowica i Św. Antoniego. Nie jest to dzielnica w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, jednak wyjątkowy charakter miejsca sprawił, że od 1995 roku obszar jest nazywany Dzielnicą Czterech Świątyń, Czterech Wyznań czy też Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. O jej unikalnym charakterze decydują wspaniałe zabytki architektury sakralnej. W odległości zaledwie 300 metrów znajdują się: prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, kościół św. Antoniego z Padwy – świątynia rzymskokatolicka, Synagoga pod Białym Bocianem oraz ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej. W celu umocnienia współpracy między wyznaniami została powołana Rada Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, która działa od 1996 roku.

             Podczas zajęć uczniowie spotkaliśmy się  z przedstawicielami różnych wyznań, którzy zapoznali nas z obrzędami i zwyczajami, budową świątyń, tajnikami religii i specyfiką mniejszości narodowych.

           Organizatorzy: Bożena Gietler, Małgorzata Stroiwąs

Wizyta w Dzielnicy Czterech Świątyń

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni