17 grudnia 2018
Pod takim hasłem w dniu 13.12.2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie kl.3G i 7SP z artystą Gabrielem Fleszarem.  Dotyczyło ono przede wszystkim problemów związanych z profilaktyką uzależnień. Muzyk opowiedział młodzieży o swojej artystycznej drodze, począwszy od grania na ulicy po kontrakt z firmą fonograficzną, a także o swoim uzależnieniu od  nikotyny. Przekazał także kilka autentycznych historii ludzi pochodzących z jego środowiska uzależnionych od picia czy substancji psychoaktywnych i zgubnych skutkach tych uzależnień. Mówił o tym, jak nałóg niszczy to, co dla człowieka najcenniejsze. Muzyk przekonywał młodzież do życia wolnego od nałogów oraz życia zgodnego z własnymi dewizami i wartościami.
Opowieści te Gabriel Fleszar przeplatał utworami muzycznymi, m.in. "Kroplą deszczu",  "Kocham wolność" "Złoty paw".
Spotkanie z Gabrielem Fleszarem było cenną, szczerą i wzruszającą lekcją. Poza walorami artystycznymi posiadało przede wszystkim edukacyjny charakter. Jest to doskonałe uzupełnienie działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
 
Agata Czarnecka

 

"Wolności oddać nie umiem"

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni