Wymiana pocztówkowa

Nasza grupa w tym roku bierze udział w wymianie pocztówkowej z przedszkolami z różnych
części Polski. Oto nasze pierwsze pocztówki. Już nie możemy się doczekać odpowiedzi.

 

11 października 2019

          Publiczne Przedszkole w Lutyni