Szanowni Państwo,
od 19.04.2021r. (poniedziałek) Żłobek Publiczny w Lutyni wznawia opiekę nad dziećmi dla
obu grup żłobkowych.


Placówka pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem , w godzinach od 6.30 do 17.00.


W związku z zapewnieniem właściwej organizacji pracy placówki, proszę o informację , które dzieci będą nieobecne w tygodniu wznawiającym pracę żłobka.
 

Ważne:


Informację proszę kierować bezpośrednio do opiekunek grup do piątku tj. 16 kwietnia , do godz.9.00.

 

Z poważaniem,
Jadwiga Rybacka
Dyrektor żłobka w Lutyni

Wznowienie opieki żłobkowej

14 kwietnia 2021

Publiczny Żłobek w Lutyni