20 listopada 2019

Dania 15.11.2019r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły, wzięli udział w warsztatach dotyczących zdrowia somatycznego, psychicznego, depresji, które były powadzone przez panią prof. dr hab. Justynę Ziółkowską z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu,

Uczniowie z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach oraz brali w nich czynnych udział.

Podczas zajęć poruszone zostały treści, związane z emocjami, które towarzyszą człowiekowi w stanie smutku, depresji, jak również skutki zdrowia psychicznego, mające wpływ na zdrowie somatyczne.

Pani prof. zwróciła uwagę na fakt, iż ukrywanie emocji nie spowoduje, że one znikną, bo świat wewnętrzny i świat zewnętrzny wzajemnie się przenikają. Problemem zwykle nie jest sam problem, ale sposób jego postrzegania.

Osoba, której towarzyszy smutek, przygnębienie, rozdrażnienie, utrata zainteresowań, bezsenność lub nadmierna senność, a nawet myśli samobójcze może zawsze znaleźć ukojenie, poradę oraz pomoc od specjalistów, którzy świadczą swoje usługi telefonicznie.

 

Anonimowo można uzyskać pomoc dzwoniąc na telefon zaufania:

 

800 12 12 12 (w godz. 8.00 – 20.00)

lub

116 111 ( w godz. 12.00 – 02.00)

 

www.116111.pl

 

Wołanie o pomoc jest przejawem dojrzałości, siły oraz odwagi, a unikanie pewnych osób toksycznych, które nas krzywdzą, w celu ochrony swojego zdrowia emocjonalnego jest przejawem rozsądku.

 

Zdrowie somatyczne i psychiczne młodzieży

czytaj więcej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni