26 lutego 2020

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Ś.P. Pana Leszka Gawlińskiego wielkiego przyjaciela naszej szkoły , na którego zawsze mogliśmy liczyć!
Dzięki Panu Leszkowi coroczne szkolne festyny miały swój niepowtarzalny klimat. W sytuacjach kryzysowych zawsze służył szkole pomocą!
Sprawował patronat nad konkursami wiedzy pożarniczej oraz nadzorował działania szkolnej
drużyny pożarniczej” Płomyki”.
Ś.P. Leszek Gawliński związany był ze strukturami ochotniczych straży pożarnych od ponad 40 lat. Od 1983 roku przewodził jednostce w Lutyni. Oprócz tego był prezesem zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Miękini oraz zarządu powiatowego
ZOSP RP w Środzie Śląskiej. W 2018 roku otrzymał tytuł Zasłużonego dlaPowiatu Średzkiego.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Żegnamy Pana Leszka Gawlińskiego!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni